Viešieji pirkimai

Patalpų remonto darbų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt.

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Patalpų remonto darbų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – UŽSAKOVAS) administracinio pastato, esančio Vasario 16-osios g. 14, Vilniuje, patalpų paprastasis remontas - IV aukšto kabinetų remontas (patalpų indeksai ― 4-3, 4-4, 4-5, 4-7, 4-8, 4-15, 4-17, 4-18, 4-21, 4-22, 4-23, 4-25). Bendras remontuotinų kabinetų plotas apie 326,00 m. kv.II.2.1. 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 

III.1.1. Patalpų remonto darbų viešasis pirkimas.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Statora", įm. k. 301541556.

III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 15593,03 Eur su PVM.

III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  ___.

_________