VMI metaduomenų bazės papildymas duomenų kokybei ir duomenų tvarkymui gerinti

Problemos aktualumas. Šalies viešajame sektoriuje sparčiai diegiant informacines technologijas išauga saugojamų ir apdorojamų skaitmeninių duomenų apimtys. Siekiant valdyti institucijos duomenis, reikia žinoti duomenų tarpusavio priklausomybes, sąsajas tarp veikos procesų ir turimos programinės įrangos, duomenų kilmę, nekokybiškų duomenų poveikį įstaigos veiklai.

Nuo 2019 iki 2021 metų  Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) įgyvendintas Metaduomenų bazės pirmasis kūrimo etapas. Jo metu metaduomenimis aprašytos ir su eksploatuojamomis informacinėmis sistemomis susietos veiklos procedūros. Tačiau norint tinkamai valdyti institucijos duomenis to nepakanka. Todėl nuo 2023 metų pradėtas įgyvendinti antrasis metaduomenų bazės kūrimo etapas.

Projekto tikslas - išplėtoti VMI metaduomenų bazę ir pagerinti finansinių institucijų informacinėse sistemose esančių duomenų kokybę, mažinti darbo sąnaudas, skirtas klaidų paieškai ir taisymui, palaikyti priimtiną skaitmeninių duomenų kokybę, nedubliuoti duomenų, pateikti išsamią informaciją apie turimus duomenis. Metaduomenų bazė – tai pagrindinis darbo įrankis, skirtas duomenų valdymui. Duomenų valdymo proceso pagrindinis tikslas: užtikrinti priimtiną, tinkamą institucijai duomenų kokybę, sugebėti vertinti nekokybiškų duomenų poveikį įstaigos veiklai, analitinėms išvadoms.

Projekto tikslinės grupės yra finansinių institucijų darbuotojai: procedūrų valdytojai, duomenų valdytojai, analitikai, sprendimų priėmėjai.

Projekto rezultatai:

  • Sumažėjusios sąnaudos dėl nekokybiškų duomenų;
  • Sukurta metaduomenų bazė, leisianti valdyti skaitmeninius duomenis ir jų kokybę;
  • Perteklinių schemų, lentelių, duomenų laukų identifikavimas jau esamose ir naujai kuriamose IS;
  • Kokybiškesnių IS specifikacijų atsiradimas.

Projekto įgyvendinimas

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. rugpjūčio 5 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė: 6 170 206,86  (ES finansavimas: 6 170 206,86).

Projekto kodas: Nr. 04-007-P-0001

 

Projektas „VMI metaduomenų bazės papildymas duomenų kokybei ir duomenų tvarkymui gerinti“ finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų. Projekto rezultatai bus įdiegti Finansų ministerijoje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Muitinės departamente prie Finansų ministerijos ir VMI.

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovas Egidijus Malinauskas: (8 5)  2687 831, el. p. [email protected]

Projekto vykdytojas: