VMI vadovų užduotys

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės Editos Janušienės 2020 metų užduotys:

  1. Didinti mokesčių administravimo efektyvumą, užtikrinant patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių užduočių vykdymą.
  2. Valstybės kontrolės audito 2019 m. rugsėjo 17 d. ataskaitoje „Išmanioji mokesčių administravimo sistema" nustatytais terminais įgyvendinti rekomendacijas VMI, susijusias su i.MAS funkcionalumo didinimu, paslaugų vartotojams gerinimu ir duomenų saugos užtikrinimu. 
  3. Užtikrinti EPBO Globalaus Forumo (GF) Bendrojo pranešimo standarto apie finansines sąskaitas CRS tinkamo įgyvendinimo administracinių priemonių (pagal GF patvirtintuosius standartus) taikymą, siekiant gauti teigiamą Lietuvos administracinės praktikos vertinimą.
  4. Efektyviai panaudoti pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą VMI gaunamų informacinių pranešimų ir tarptautinių susitarimų (DAC, CRS) pagrindu gaunamus duomenis, vertinant atskirų jų kategorijų duodamos naudos mokesčių administravimui ir administracinės naštos mokesčių mokėtojams bei tretiesiems asmenims santykį, ir, vertinimo pagrindu, siūlyti atsisakyti perteklinių ar besidubliuojančių informacinių pranešimų.
  5. Užtikrinti sklandų gyventojų pajamų  deklaravimo procesą, naudojant naują programinę įrangą „Vedlys".

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės pavaduotojo Artūro Klerausko 2020 metų užduotys:

  1. Sumažinti mokesčių atotrūkį ir užtikrinti patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių užduočių vykdymą.
  2. Didinti mokesčių administravimo veiklos efektyvumą ir kokybę.
  3. Valstybės kontrolės audito 2019 m. rugsėjo 17 d. ataskaitoje „Išmanioji mokesčių administravimo sistema" nustatytais terminais įgyvendinti rekomendacijas VMI, susijusias su i.MAS funkcionalumo didinimu, paslaugų vartotojams gerinimu ir duomenų saugos užtikrinimu. 
  4. Užtikrinti EPBO Globalaus Forumo (GF) Bendrojo pranešimo standarto apie finansines sąskaitas CRS tinkamo įgyvendinimo administracinių priemonių (pagal GF patvirtintuosius standartus) taikymą, siekiant gauti teigiamą Lietuvos administracinės praktikos vertinimą.
  5. Efektyviai panaudoti pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą VMI gaunamų informacinių pranešimų ir tarptautinių susitarimų (DAC, CRS) pagrindu gaunamus duomenis, vertinant atskirų jų kategorijų duodamos naudos mokesčių administravimui ir administracinės naštos mokesčių mokėtojams bei tretiesiems asmenims santykį, ir, vertinimo pagrindu, siūlyti atsisakyti perteklinių ar besidubliuojančių informacinių pranešimų.