Informuojame, kad 2024 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. VA-35[1] (toliau — Įsakymas) buvo pakeistas 2023 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. VA-84 „Dėl dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Minėtu Įsakymu yra numatoma, kad paramos gavėjas ar politinė organizacija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, birželio 30 d. turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenys.

Prašymo nereikia teikti, jeigu paramos gavėjas ar politinė organizacija jau buvo nurodžiusi sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis ir jie nėra pasikeitę.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2024-04-19 rašte Nr. R-1475.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1]Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. VA-84 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Informuojame, kad nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigalioja Pajamų, gautų už turgavietėse ir prekybai žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešosiose vietose parduodamą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, suminės apskaitos taisyklės, kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Pajamų, gautų už turgavietėse ir prekybai žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešosiose vietose parduodamą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, suminės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (paskelbta Teisės aktų registre 2024-04-17 Nr. 2024-07099).

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM
2024 m. balandžio 19 d. rašte Nr.R-1472.

 

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Registracijos numeris KM3230

Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimo tvarką nuo 2024 m. sausio 1 dienos rasite paspaudę čia.

Informuojame, kad nuo 2023 m. gruodžio 23 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.3D-892 „Dėl Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio
16 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl Žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, kuriuo pratęsiamas popierinių Turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalų (toliau — popierinis Turgavietės apskaitos žurnalas) naudojimas iki 2024-04-30.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM
2024 m. sausio 4 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr)R-40.

 

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl 2024 m. gyventojams taikomų neapmokestinamųjų pajamų dydžių (NPD).

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-12-28 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-5095.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

           Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-95 nauja redakcija išdėstytas 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ .

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-12-18 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-43157.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), priėmė VMI prie FM viršininko 2023 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. VA-84 „Dėl dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). Įsakymu patvirtintas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-11-21 rašte Nr. R-4495.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl 2024 m. nustatytos minimaliosios algos.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-07-03 rašte Nr. (18.18-31-1) R-2649.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas