Informacija gyventojams, vykdantiems individualią veiklą

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą sudarytą Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei gyventojai, nevykdantys jokios individualios veiklos, kuriems  nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. atsiranda mokėtinų mokesčių (išskyrus administracinių baudų ir vykdomųjų dokumentų prievolių), automatiškai, be prašymo iki balandžio 30 d. ir dar du mėnesius:

  • atleidžiami nuo delspinigių, 
  • nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai

Norėdami sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) be palūkanų, į naują sąrašą įtraukti individualią veiklą vykdantys gyventojai ir gyventojai nevykdantys jokios veiklos prašymą VMI turės pateikti iki balandžio 30 d., kadangi MPS turi būti sudaryti iki birželio 30 d.

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių individualių veiklų su pažyma sąrašą galite parsisiųsti paspaudę čia (naujas sąrašas).

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių vykdomų įsigijus verslo liudijimą sąrašą galite parsisiųsti paspaudę čia (naujas sąrašas).

Sąrašus sudarė Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Mokestinių pagalbos priemonių taikymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-27.

Savarankišką veiklą vykdantys gyventojai, kurių veikla yra įtraukta į Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų sudarytą apribotų EVRK veiklų sąrašą, gali kreiptis į Užimtumo Tarnybą dėl 260 eurų išmokos savarankiškai dirbantiems. Daugiau informacijos čia.

 

  Mokestinės paskolos sutartis  

Gyventojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės buvo pratęstos, mokestinės paskolos sutartį be palūkanų gali sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. balandžio 30 d. Gyventojai, kurių vykdoma veikla į 2020 m. sudarytą sąrašą įtraukta nebuvo, MPS be palūkanų sudaryti gali mokesčių skoloms, kurios susidarė nuo š. m. sausio 1 d. iki balandžio 30 d. Tiek vienu, tiek kitu atveju  MPS įmokas galima išdėstyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Sudaryti tokiai sutarčiai jokių papildomų dokumentų VMI pateikti nereikia, užtenka prašymo, kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus. Į atnaujintą sąrašą įtrauktiems asmenims prašymą galima pateikti iki balandžio 30 d., prisijungus prie Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas.

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos laikotarpio skolai išdėstyti ir sumokėti neužtenka, galima paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. termino mokestinės paskolos sutarties sudarymui yra taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turi pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Gyventojai taip pat gali paprašyti pirmąją mokestinės paskolos įmoką nukelti vieneriems metams.

 

  Kai gyventojo vykdoma veikla pavasario karantino metu buvo įtraukta į nukentėjusių veiklų sąrašą bet dabar nėra 


Individualią veikla vykdantys gyventojai kurių veikla buvo apribota primojo karantino metu, tačiau dabar nėra įtraukta į nukentėjusių nuo pandemijos veiklų sąrašą, sumokėti mokesčių nepriemoką susidariusią iki gruodžio 31 d. arba kreiptis dėl mokestinės paskolos be palūkanų sudarymo gali iki vasario 28 d.

Veiklų, kurios buvo apribotos pirmojo karantino metu sąrašai:

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių individualių veiklų su pažyma sąrašą galite parsisiųsti paspaudę čia.

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių vykdomų įsigijus verslo liudijimą sąrašą galite parsisiųsti paspaudę čia.

Jei gyventojo vykdoma veikla nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, tačiau  vykdantis veiklą taip pat patyrė finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo netrukus galės kreiptis į mokesčių administratorių. Mokesčių administratorius šiuo metu rengia standartizuotą prašymo formą, kurią gyventojas turės pateikti per Mano VMI. Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės patenkinus prašymą bus taikomos nuo sausio 1 d.

 

  Vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimu  

Jei gyventojas vykdė veiklą įsigijęs verslo liudijimą, o ji karantino metu buvo ribojama, tai nutraukus verslo liudijimą, pajamų mokesčio permoką galima susigrąžinti arba ji galės būti įskaitoma kitam verslo liudijimui,  atnaujinus veiklą.