select
 
Saugus prisijungimas
Įveskite VMI suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį
Naudotojas*
Slaptažodis*
 
Dėmesio! Jei po 3 bandymų prisijungti nepavyksta, tai vartotojo prisijungimas blokuojamas 15 min. Šis prisijungimo puslapis yra skirtas tik vartotojams, besijungiantiems VMI suteiktomis identifikavimo priemonėmis. Jeigu esate internetinės bankininkystės ar kitos sistemos vartotojas, prašome jungtis per savo naudojamą sistemą.