Mokesčių naujienos

Dėl 2021 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. VA-64 priėmimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintos Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklės.

 

Taisyklės nustato apmokestinamųjų asmenų, pasirinkusių naudotis OSS sistemos specialia ES schema, ne ES schema, importo schema, registravimo Lietuvos Respublikoje OSS sistemos naudotojais / tarpininkais taisykles, PVM mokėtojo, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems apmokestinamiesiems asmenims tvarką, taip pat šių asmenų PVM deklaracijos užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei PVM sumokėjimo tvarką Lietuvos Respublikoje.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-10-06 rašte Nr. (18.2-31-2) R-4360

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas