Mokesčių naujienos

Dėl 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. VA-31 įsigaliojimo

Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. VA-31 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau − Įsakymas).

Įsakymas parengtas, atsižvelgiant į tai, kad pranešimai apie pasirinkimą skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje, 31 straipsnio 3 dalyje, 32 straipsnio 3 dalyje ir 106 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais mokesčių administratoriui galės būti teikiami tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022 m. balandžio 13d. Nr. 18.2-31-2 Mr:RM-13057.

 

Parengė Teisės departamentas