Mokesčių naujienos

Dėl 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. VA-34

Informuojame, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VA-34 patvirtintos Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų ir Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklės (toliau − Taisyklės).

Taisyklėse panaikinta popierinė registravimo prašymo forma FR0388, tai pat nebeliko reikalavimo naujai besisteigiantiems asmenims, kurie JAR[1] išreiškė pageidavimą tapti PVM mokėtoju, per kalendorinį mėnesį papildomai pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju.

Taisyklėse taip pat susisteminti atvejai, kada priimamas sprendimas neregistruoti asmens PVM mokėtoju ir atvejai, kada mokesčių mokėtojai išregistruojami mokesčių administratoriaus iniciatyva.

Taisyklės papildytos nuostata, kad jeigu pateiktame prašyme įregistruoti PVM mokėtoju įrašyti duomenys yra netikslūs, jų trūksta arba reikia įsitikinti jų teisingumu, mokesčių administratorius savo iniciatyva patikrina jam prieinamą ir būtiną informaciją, o kai tokia informacija jis nedisponuoja, mokesčių administratorius dėl papildomų duomenų ar informacijos gavimo susisiekia su mokesčių mokėtoju.

Taisyklėse atnaujintos sprendimų formos ir jose nurodyta apskundimo tvarka: Sprendimo dėl išregistravimo / neišregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų FR0518 forma; Sprendimo dėl registravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju FR0618 forma; Pranešimo dėl papildomų duomenų pateikimo FR0619 forma; Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato FR0730 forma.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-04-014 rašte Nr. R-1698

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 


[1] Juridinių asmenų registras.