Mokesčių naujienos

Dėl alkoholinių gėrimų ir apdoroto tabako inventorizavimo akto pateikimo

Papildydami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. sausio 11 d. raštą Nr. (19.20-10 Mr)R-129 informuojame, kad dėl Covid-19 pandeminės situacijos seno pavyzdžio banderolėmis paženklinto apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų inventorizacijos aktai Valstybinei mokesčių inspekcijai turėtų būti teikiami el. paštu [email protected].

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM[1] 2021 m. sausio 15 d. rašte Nr. (19.20-10 Mr)R-198.

Informaciją parengė
Akcizų administravimo departamentas


[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.