Mokesčių naujienos

Dėl atnaujinto leidinio „Mažosios bendrijos. Klausimai-atsakymai“

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad leidinys „Mažosios bendrijos. Klausimai-atsakymai“ yra atnaujintas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymą.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-02-05 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr)RM-5603.

Informaciją parengė
Teisės departamentas