Mokesčių naujienos

Dėl įsakymo Nr. VA-33 pakeitimo

Informuojame, kad VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-53[1] pripažintas netekusiu galios VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-33[2].

VMI prie FM VA-33 pripažintas netekusiu galios, nes cukraus mokesčių įstatymai[3] pripažinti netekusiais galios bei yra pasibaigę deklaracijų KIT707[4] ir KIT710[5] tikslinimo terminai.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM rašte 2021-09-22 Nr. (18.2-31-2Mr) R-4171.

 

Parengė Teisės departamentas

 

 

 

[1]Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. VA-53 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

[2]Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. VA-33 „Dėl Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

[4]Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 forma

[5]Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 forma