Mokesčių naujienos

Dėl įsakymo pakeitimo

Informuojame, kad atsižvelgiant į 2020 m. gruodžio 3 d. priimto Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-39 nuostatas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. VA-29 pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204U, formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“. 

Pažymime, kad deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U (07 versija) formų užpildymo tvarka iš esmės nepasikeitė. Atsižvelgiant į PMĮ pakeitimus, nuo 2021 metų mokestinio laikotarpio nepildomas pelno mokesčio deklaracijos priedo PLN204F F2 laukelis, nes PMĮ 30 str. 2 dalies pakeitimu užtikrintas pelno ir nuostolių, patiriamų už valdomų vienetų akcijų perleidimą, apmokestinimo simetriškumas, t. y. kadangi turto vertės padidėjimo pajamos už tokių akcijų perleidimą yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms (PMĮ 12 str. 15 p.), tai pagal pakeistas PMĮ 30 str. 2 dalies nuostatas tokio paties pobūdžio nuostoliai visais atvejais neatskaitomi iš apmokestinamojo pelno (t. y. neatskaitomi iš to mokestinio laikotarpio, kada jie susidarė, apmokestinamojo pelno ir į kitus mokestinius laikotarpius neperkeliami).

Platesnė informacija rašte, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2021 m. balandžio 20 d. rašte Nr. (18.10-31-Mr) RM-19951

 

 

Parengė

Teisės departamentas