Mokesčių naujienos

Dėl FR0711 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

              Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. VA-81 (toliau — Įsakymas Nr. VA-81) pakeistos FR0711 formos pildymo taisyklių nuostatos. Pakeitimai įsigaliojo 2022 m. spalio 20 dieną.

Pagrindinis pakeitimas — nustatoma, jog pildant šią formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, nepildomas D10 laukelis, kuriame juridinis asmuo deklaruoja fiziniam asmeniui sumokėtų palūkanų sumą, ir kiti formos laukeliai, kuriuose apskaičiuojama D10 laukelių suma. Vadovaujantis FR0711 formos pildymo taisyklių 4 punktu, už 2022 ataskaitinius metus FR0711 forma teikiama iki 2023 m. balandžio 15 d., už 2023 ataskaitinius metus — iki 2024 m. balandžio 15 d. ir t. t. Taigi, pildydamas FR0711 formą už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius metus, Lietuvos vienetas nebeturės pareigos į ją įtraukti fiziniams asmenims kartu su grąžinama paskola (jos dalimi) sumokėtų palūkanų sumos. Tokiu būdu sumažinama Lietuvos vienetams tenkanti administracinė našta, kadangi duomenis apie gyventojams išmokėtas paskolų palūkanas Lietuvos vienetai teikia GPM312 formoje.

Įsakymu Nr. VA-81 taip pat atliktos redakcinio pobūdžio korekcijos FR0711 formos pildymo taisyklėse. Šiuo įsakymu FR0711 forma ir jos priedų formos nekeičiamos.

Susipažinti su Įsakymu Nr. VA-81 galite svetainėje adresu VA-81 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 20... (lrs.lt).

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas