Mokesčių naujienos

Dėl GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 60 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į 2022 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1051, taikomą nuo 2023 m. sausio 1 d., parengė GPMĮ  17 straipsnio 1 dalies 60 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022 m. lapkričio 11 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-35142 .

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas