Mokesčių naujienos

Dėl kuro objektų, talpyklų ir apskaitos priemonių registravimo funkcijos panaikinimo

Informuojame, kad mokesčių mokėtojams panaikinta prievolė VMI[1] registruoti kuro objektus, talpyklas bei apskaitos priemones.

Šiuos pakeitimus reglamentuoja šie teisės aktai:

- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. VA-5 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo;

- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. VA-6 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo VA-56 „Dėl kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Atsisakius kuro objektų, talpyklų ir apskaitos priemonių registravimo funkcijos, mokesčių mokėtojams sumažėjo administracinė našta.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-01-10 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) R - 109.

 

Parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos