Mokesčių naujienos

Dėl leidinio „Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybių gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas“

Informuojame, kad atnaujintas leidinys „Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybių gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas“ (aktualus nuolatiniams Lietuvos gyventojams deklaruojant 2020 ir 2021 metais gautas pajamas).

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-02-22 rašte Nr. (18.18-31-1) Mr  RM-7842.

Informaciją parengė
Teisės departamentas