Mokesčių naujienos

Dėl leidinio „Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos“ atnaujinimo

Informuojame, kad atnaujintas leidinys „Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos“.

Leidinys skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: www.vmi.lt/ Pagrindinis / Mokesčių žinynas / Pridėtinės vertės mokestis.

 

Daugiau informacijos rašte 2024-05-27 Nr. 18.2-31-2 Mr: R-1919

 

 

Parengė

Teisės departamentas