Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimų nuo 2022 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 16 d. buvo priimtas Akcizų įstatymo pakeitimas[1] (toliau − Pakeitimas).

Pakeitimu nustatyta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo šie Akcizų įstatymo[2] pakeitimai:

1) etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams priskirti KN[3] kodai pagal 2019 metų KN versiją bei atnaujintos nuorodos į KN kodus, kuriais apibūdinami alkoholiniai gėrimai (kiti putojantys fermentuoti gėrimai, putojantis vynas iš šviežių vynuogių);

2) patikslintos Akcizų įstatymo 28 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios privalomą denatūruoto etilo alkoholio atleidimą nuo akcizų:

- nustatytas iš dalies denatūruoto etilo alkoholio atleidimas nuo akcizų, kai jis panaudotas ne maistui skirtų produktų gamybai, papildomai nustatant, kad atleidimas nuo akcizų galės būti taikomas ir tokiam denatūruotam etilo alkoholiui, kuris panaudotas gamybos įrangos, skirtos šiam konkrečiam gamybos procesui, techninei priežiūrai ir valymui;

- nustatyta, kad kompiuterinė gabenimo stebėsena taikoma ir tuo atveju, kai gabenamas iš dalies denatūruotas etilo alkoholis, kuris dar nėra panaudotas ne maistui skirtų produktų gamybai;

- nustatytas visiškai denatūruoto etilo alkoholio atleidimas nuo akcizų, nustatant, kad toks atleidimas galės būti taikomas, kai etilo alkoholis yra denatūruotas pagal tos valstybės narės[4], kurioje jis buvo išleistas vartoti, reikalavimus. Toks denatūruotas etilo alkoholis turės būti gabenamas kaip akcizais apmokestinamos prekės, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

3) Akcizų įstatymas papildytas 291 straipsniu, kuriame nustatyta prievolė mokesčių administratoriui nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojų prašymu išduoti metinį pažymėjimą, kuriuo patvirtinama jų bendra metinės produkcijos apimtis ir nepriklausomo smulkiojo gamintojo atitiktis centrinio mokesčių administratoriaus nustatytiems nepriklausomo smulkiojo gamintojo kriterijams, atitinkantiems Direktyvoje 92/83/EEB įtvirtintas nuostatas[5], kad jie galėtų pasinaudoti kitose valstybėse narėse smulkiesiems gamintojams nustatytomis akcizų lengvatomis, jei tokios lengvatos nustatytos.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-12-31 rašte Nr. (18.7-31-2 E) R - 2

 

Parengė

Teisės departamentas

 

[1] Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 81, 291 straipsniais įstatymas

[2] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

[3] Kombinuotoji nomenklatūra

[4] Europos Sąjungos valstybė narė

[5] Direktyvos 92/83/EEB 4 straipsnio 2 dalies, 9a straipsnio 2 dalies, 13a straipsnio 4 dalies, 18a straipsnio 3 dalies ar 22 straipsnio 2 dalies nuostatos