Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo nuo 2022 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau − AĮ) pakeitimu[1], nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi produktams taikomi akcizų tarifai:

Eil. Nr.

Akcizais apmokestinamas produktas

Akcizų tarifas 2021 m.

Akcizų tarifas nuo 2022 m. sausio 1 d.

1.

Alus

7,11 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą

7,82 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą

2.

Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, nurodytiems AĮ 24 straipsnio 1 dalyje

65,46 euro už produkto hektolitrą

78 eurai už produkto hektolitrą

3.

Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, nenurodyti AĮ 24 straipsnio 1 dalyje (AĮ 24 straipsnio 2 dalis)

164,67 euro už produkto hektolitrą

181 euras už produkto hektolitrą

4.

Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų

185,82 euro už produkto hektolitrą

200 eurų už produkto hektolitrą

5.

Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų

264,52 euro už produkto hektolitrą

285 eurai už produkto hektolitrą

6.

Etilo alkoholis

2025 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą

2163 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą

7.

Cigaretės

specifinis elementas – 69,4 euro;

 kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 115,5 euro už 1000 cigarečių

specifinis elementas – 74,3 euro;

kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 122,5 euro už 1000 cigarečių

8.

Cigarai ir cigarilės

55 eurų už kilogramą produkto

66 eurų už kilogramą produkto

9.

Rūkomasis tabakas

90 eurų už kilogramą produkto

97 eurų už kilogramą produkto

10.

Kaitinamojo tabako produktai

taikomas 113,2 euro už kilogramą tabako

45,6 euro už 1000 vienetų kaitinamojo tabako produktų

11.

Elektroninių cigarečių skystis

0,12 euro už mililitrą skysčio

0,15 euro už mililitrą skysčio

12.

Neapdorotas tabakas

90 eurų už kilogramą neapdoroto tabako

97 eurų už kilogramą neapdoroto tabako

 

Taip pat šiuo pakeitimu nuo 2022 m. sausio 1 d.:

  1. papildoma AĮ 3 straipsnio 36 dalis, kurioje papildomai nustatoma, kad produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš kitų negu tabakas medžiagų, bet pagal kitus kriterijus atitinka AĮ 3 straipsnio 181 dalyje nurodytus požymius, laikomi kaitinamojo tabako produktais. Tačiau šios nuostatos netaikomos produktams, kuriuose nėra tabako, jeigu jie skirti medicinos reikmėms;
  2. nustatoma akcizų lengvata mažosioms alų gaminančios įmonės (toliau − mažosios alaus daryklos), t. y. mažųjų alaus daryklų 10 tūkst. hektolitrų per metus realizuoto alaus kiekiui taikomas 50 procentų mažesnis akcizų tarifas, negu nustatytas AĮ 23 straipsnio 1 dalyje. Pažymėtina, kad mažąja alaus darykla, kuriai taikoma analizuojama akcizų lengvata, laikoma per kalendorinius metus ne daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus pagaminanti įmonė, pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus pripažįstama teisiškai ir ekonomiškai nepriklausančia nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės (išskyrus atvejus, kai šių alų gaminančių įmonių kartu per kalendorinius metus pagaminto alaus kiekis neviršija 80 tūkst. hektolitrų), o įmonės gamybinės patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės;
  3. kaitinamojo tabako produktams taikomas akcizų tarifas už 1000 vienetų kaitinamojo tabako produktų.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad asmenys, kurie nėra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, bei nuo 2022 m. sausio 1 d. laiko komerciniams tikslams nuosavybės teise priklausančius produktus, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš kitų negu tabakas medžiagų, bet pagal kitus kriterijus atitinka AĮ 3 straipsnio 181 dalyje nurodytus požymius, privalo:

  1. iki 2022 m. sausio 7 d. inventorizuoti tokius produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, ir pateikti inventorizacijos aktą mokesčių administratoriui;
  2. iki 2022 m. vasario 15 d. deklaruoti ir sumokėti akcizus AĮ 67 straipsnio 1 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-12-02 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) R - 5235.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas


[1] 2021 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-446