Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) naujos redakcijos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė naujos redakcijos Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių apibendrintus paaiškinimus (komentarus).

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-02-12 rašte Nr. (18.32-31-1E) RM-6728.

Informaciją parengė
Teisės departamentas