Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 2, 3, 6, 7 ir 9 dalių komentaro pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2020-12-30 raštu Nr. (18.18-31-1E)RM-65262 nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27  straipsnio 2, 3, 6, 7 ir 9 dalių komentaras.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-12-30 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1E)RM-65262.

Informaciją parengė
Teisės departamentas