Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 56-1 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6 punkto 3 pastraipos papildymo

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme PMĮ[1] 56-1 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6 punkto 3 pastraipos papildymą (2023-11-13 raštas Nr. (18.10-31-1-Mr) R-4362).

Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI[2] interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/pelno-mokestis.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (toliau – PMĮ)

[2] Valstybinė mokesčių inspekcija