Mokesčių naujienos

Dėl mokesčių administravimo įstatymo 83 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) taikymo tvarką, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) pakeitė MAĮ 83 straipsnio apibendrintą mokesčio įstatymo paaiškinimą (komentarą), kuris suderintas su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (2021-10-27 raštu Nr. 3B-6425) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2021-12-23 raštu Nr. ((14.41E)-5K-2118223)-6K-2107571).

Informuojame, kad MAĮ komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-administravimas?inheritRedirect=true&lang=lt .

Atsižvelgdama į tai, kad komentaro tikslas yra suvienodinti MAĮ taikymo praktiką bei padėti mokesčių mokėtojams geriau suprasti ir tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas, VMI prie FM prašo vadovautis komentaru.

 

Informaciją pagal 2022-01-11 raštą

Nr. (29.3-31-3 Mr:)R-135 parengė
Teisės departamentas