Mokesčių naujienos

Dėl Moldovos respublikos mokesčių administratoriaus sukurtos platformos „e-Commerce VAT“

Informuojame apie Moldovos Respublikos mokesčių administratoriaus sukurtą platformą „e-Commerce VAT“, skirtą registruoti elektroninės prekybos paslaugas teikiančias nerezidentines bendroves bei užtikrinti tokių bendrovių PVM deklaracijų ir mokėjimų vykdymą.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-12-10 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-62138.

Informaciją parengė
Teisės departamentas