Mokesčių naujienos

Dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams

Atsižvelgdami į viešojoje erdvėje vykstančias diskusijas dėl privačių poreikių tenkinimo įmonės lėšomis, primename pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo tvarką bei kitas prievoles, kurias reglamentuoja GPMĮ[1], PMĮ[2], PVMĮ[3], automobilius naudojant privatiems poreikiams.

Šis paaiškinimas pateiktas VMI prie FM 2021 m. liepos 12 d. rašte (18.18-31-1E) RM- 32044.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

[2] Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas

[3] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas