Mokesčių naujienos

Dėl pranešimo apie gautus (priimtus) atsiskaitymus ir/ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais PRC915 formos, papildomo lapo PRC915P formos bei jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. VA-82 „Dėl pranešimo apie gautus (priimtus) atsiskaitymus ir / ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais PRC915 formos, papildomo lapo PRC915P formos bei jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas) priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo (toliau ― Įstatymas) 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostata, kurioje numatyta, kad Įstatyme numatyti apribojimai netaikomi, jei tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorį negali įvykti negrynaisiais pinigais dėl to, kad šių atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia reikalingų paslaugų, o pagal sandorį yra būtina atsiskaityti nedelsiant, ir tokiu atveju pinigus gaunantis (priimantis) asmuo per 10 dienų VMI prie FM nustatyta tvarka turi pranešti mokesčių administratoriui apie atsiskaitymų grynaisiais pinigais, taip pat bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorį grynaisiais pinigais faktą, aplinkybes, dėl kurių nebuvo galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais, ir pateikti sandorio šalių identifikavimo duomenis.

 

Detaliai su priimtu teisės aktu galite susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2e4c1eb0503611edbc04912defe897d1      

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-10-21 rašte Nr. R-4313