Mokesčių naujienos

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) atnaujinimo

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymą, kurį suderinome su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (2024-05-10 Nr.(18.2-31-. Mr) RM-21378).

Šį atnaujintą komentarą galite rasti čia.

 

Parengė

Teisės departamentas