Mokesčių naujienos

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 30 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 30 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderinome su Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (2024-03-19 Nr.(18.2-31-2 Mr) RM-11937.

Šį atnaujintą komentarą galima rasti čia.

 

 

Parengė

Teisės departamentas