Mokesčių naujienos

Dėl Uzbekistano rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos

Informuojame, kad Uzbekistano Respublikos valstybinio mokesčių komiteto pareigūnai atsiuntė savo rezidentams išduodamos rezidavimo pažymos formos pavyzdį.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-07-01 rašte Nr. (18.18-31-1) Mr  RM-31215.

Informaciją parengė
Teisės departamentas