Mokesčių naujienos

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-67 pakeitimo

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA–74  (TAR, 2021-11-03, Nr. 22860) pakeistos Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir / ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės (toliau – Taisyklės).

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021 m. lapkričio 4 d. informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1Mr) RM-43043

 

 

Informaciją parengė

 

Teisės departamentas