Mokesčių naujienos

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymo VA-6 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gegužės 3 d. įsakymas VA-31 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymo VA-6 „Dėl Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Įsakymas).

       Įsakymu atlikti šie pagrindiniai pakeitimai:

       1.       Papildytas Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymu VA-6 „Dėl Mokesčių mokėtojų,  pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau — Aprašas) numatant, kad automatiniu būdu sudaromi juridinių ir fizinių asmenų  sąrašai be prašymo atnaujinami ne vėliau, kaip iki 2021 m. balandžio 30 d, o pagal prašymus įtraukimas į sąrašus vykdomas ne vėliau, kaip iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

       2.       Aprašas papildytas 17-1 papunkčiu, numatančiu kokius dokumentus ir  papildomą informaciją, kurie pagrįstų patiriamus realius finansinius sunkumus dėl koronaviruso (COVID-19), kartu su prašymu dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo turi pateikti juridiniai asmenys.

       3.       Numatyta, kad 17-1 papunktyje nurodytų dokumentų gali būti pareikalauta taikant fizinių asmenų pasirinktą prašymų pagrįstumo kontrolę, bei atliekant fizinių ir juridinių asmenų monitoringą.

       4.       Papildytas 22 punktas, numatant dėl kokios mokestinės nepriemokos per 5 darbo dienas mokesčių mokėtojas gali kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties be palūkanų sudarymo po to, kai buvo informuotas apie numatomą išbraukimą iš atitinkamo sąrašo, dėl mokestinės nepriemokos, kuri susidarė nuo 2020 m. kovo 16 d. arba nuo 2021 m. sausio 1 d., iki prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos, bet ne vėliau nei iki 2020 m. gruodžio 2021 m. rugpjūčio 31 d. (priklausomai nuo to, į kurių metų sąrašus mokesčių mokėtojas įtrauktas), taip pat įvirtintas 20 darbo dienų terminas mokestinei nepriemokai sumokėti, jei nebus kreiptasi dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo.

       5.       Atlikti kiti pakeitimai.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-05-03 rašte Nr. (32.44-31-3)-R-1969

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas