Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-140 pakeitimo

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. VA-77[1] patvirtintos nauja redakcija išdėstytos Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos užpildymo taisyklės (toliau − taisyklės) bei Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 forma (02 versija) ir jos priedo FR0516A forma (02 versija).

Minėtu įsakymu panaikintas nuo 2023 m. sausio 1 d. nebeaktualus metinės PVM deklaracijos FR0516 formos priedas FR0516B forma. Kaip perteklinė ir teisės akte neskelbtina informacija, panaikinti metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos užpildymo pavyzdžiai.

Taisyklėse, aiškumo dėlei, atlikti kiti, su FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos pildymu susiję pakeitimai ir papildymai (pvz., dėl išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos pateikimo termino, dėl metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos tikslinamo už laikotarpį, ilgesnį negu nustatytas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje ir kt.).

Atkreipiame dėmesį, kad metinės PVM deklaracijos FR0516 forma (02 versija) ir jos priedo FR0516A forma (02 versija) turi būti teikiama, deklaruojant ar tikslinant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pridėtinės vertės mokestį. 2021 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pridėtinės vertės mokesčiui deklaruoti ar tikslinti turi būti teikiama metinės PVM deklaracijos FR0516 forma (01 versija) ir jos priedo FR0516A forma (01 versija).

Minėti pakeitimai įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

 

 

Parengė Teisės departamentas

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. VA-77 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.