Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2022 m. gegužės 5 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-46[1] patvirtintos ir nauja redakcija išdėstytos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės).

                

                 Esminiai Taisyklių pakeitimai:

                 1. panaikintos nuostatos, susijusios su privalomu inventorizacijų atlikimu - ūkio subjektai galės atlikti naftos produktų inventorizaciją, atsižvelgdami į vykdomos veiklos specifiką, savo pasirinktais atvejais ir (ar) dažnumu;

                 2. patikslintos nuostatos, susijusios su kuro objekto ar talpyklos numerio nurodymu ataskaitose / apskaitos žurnaluose, kai kuro objektai neregistruojami AVMI[2];

                 3. panaikinta prievolė teikti Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų didmeninėje prekyboje ataskaitos formą (AKC409);

                 4. panaikinta prievolė teikti Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaitos formą (AKC412);

                 5. panaikinta prievolė tvarkyti apskaitą tiesioginio tiekimo atveju ir prievolė pildyti nustatyto pavyzdžio Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų, tiesiogiai pristatomų gavėjui, apskaitos žurnalą, nurodytą Taisyklių 4 priede;

                 6. patikslintos nuostatos, susijusios su Taisyklių taikymu naftos produktų laikymui akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose: nustatyta, kad naftos produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, apskaita tvarkoma vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“;

                 7. panaikinta prievolė asmeniui, perkančiam produktus, kuriems taikomos akcizų lengvatos, pasirašyti Taisyklių 1 priedo žurnale;

                 8. Taisyklės papildytos Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų rūšių kodų klasifikatoriumi (9 priedas);

                 9. Atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

               

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-05-10 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) R-2058.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. VA-46 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

[2] Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.