Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. VA-70[1] papildėme Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49[2] patvirtintą Aprašo[3] PVM klasifikatorių[4].

Lietuvos PVM mokėtojui iš Europos Sąjungos PVM mokėtojų įsigijus paslaugas, pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 95 straipsnio 2 dalį, tam tikrais atvejais atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM[5], taikant 9 proc. PVM tarifą ir nurodyti PVM klasifikatoriuje, tačiau PVM klasifikatoriuje (apraše PVM klasifikatoriaus kodų naudojimas) tokio mokesčio kodo nebuvo. Atsižvelgiant į tai, PVM klasifikatorius papildytas nauju mokesčio kodu: „PVM57“ (9 proc. PVM tarifui).

 

    Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-09-22 rašte Nr. (18.2-31-2Mr) RM-30552

 

 

 

Parengė Teisės departamentas

 

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo  21 d. įsakymas Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

[2] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

[3] Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas.

[4] Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo 2 priedo „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai“ I skyriaus „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos, taikomos už 2017 ir vėlesnius metus teikiamiems duomenims, klasifikatoriai“ pirmojo skirsnio klasifikatorius Nr. 1 „Pridėtinės vertės mokesčio klasifikatorius“.

[5] Pridėtinės vertės mokestis.