Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2016-07-29 įsakymo Nr. VA-105 ir VMI prie FM viršininko 2014-07-01 įsakymo Nr. VA-52 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2021 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir VMI prie FM viršininko 2021 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. VA-71 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau ― įsakymai).

Įsakymų pakeitimai atlikti dėl to, kad šiuo metu Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus ir Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklėse nėra numatyta finansų rinkos dalyviams bei finansų įstaigoms prievolės pateikti informaciją šių taisyklių nustatyta tvarka, kai finansų įstaigos ar finansų rinkos dalyviai nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojami anksčiau numatyto duomenų VMI prie FM pateikimo termino. Įsakymais įtvirtinama aiški nuostata, kad finansų rinkos dalyviai ar finansų įstaigos privalo pateikti informaciją anksčiau nustatyto termino, kai finansų rinkos dalyviai ar finansų įstaigos nutraukia veiklą, bankrutuoja, likviduojami anksčiau nei sueina duomenų pateikimo terminas.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-10-25 rašte Nr. (29.6-31-3 E)-R-4592.

 

 Informaciją parengė
Teisės departamentas