Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas apie mokestines prievoles kai gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių vartotojas pasirenka grynojo atsiskaitymo modelį

Teikiame paaiškinimą apie mokestines prievoles kai gaminantis vartotojas su pasirinktu nepriklausomu elektros energijos tiekėju sudaro sutartį dėl grynojo atsiskaitymo (angl. net-billing)[1] ir susitaria dėl gaminančio vartotojo atsiskaitymo už disbalansą nepriklausomam elektros energijos tiekėjui. Šio atsiskaitymo modelio ypatumas tas, kad gaminantis vartotojas nepriklausomam elektros energijos tiekėjui patiekia elektros energiją, kuri apskaitoma ne kilovatvalandėmis, kaip įprasta, bet eurais. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti už šią elektros energiją pagal iš anksto sutartą kintamą arba fiksuotą kainą (AIEĮ[2] 204 straipsnio 1 dalis).

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2024 m. liepos 5 d. rašte Nr. (18.10-31-1Mr) R-2439.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

 

[1] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204 straipsniu.

[2] Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.