Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Laikinojo solidarumo įnašo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama teisinio aiškumo ir tikrumo, 2023 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. VA-85[1] papildė Laikinojo solidarumo įnašo deklaracijos KIT713 formos užpildymo taisykles (toliau — Taisyklės), patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VA-43 „Dėl Laikinojo solidarumo įnašo deklaracijos KIT713 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

Taisyklėse išskirti 2023 m. ir 2024 m. laikinojo solidarumo įnašo mokėjimo laikotarpiai ir paaiškinta, kurie mokėtojai turi apskaičiuoti ir teikti deklaraciją KIT713 2023 m., o kurie tik 2024 m.

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad Laikinojo solidarumo įnašo įstatymas įsigaliojo ne nuo metų pradžios (2023-05-16), Taisyklės papildytos paaiškinimu, kaip yra apskaičiuojamos 2022 m. grynosios palūkanų pajamos, kai laikinasis solidarumo įnašas yra apskaičiuojamas ir deklaruojamas 2023 m.

 

 

 

Parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. VA-85 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VA-43 „Dėl Laikinojo solidarumo įnašo deklaracijos KIT713 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“