Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl LR mokesčių administravimo įstatymo apibendrintų paaiškinimų (komentarų)

            Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir siekdama suvienodinti MAĮ taikymo tvarką, parengė MAĮ 3 straipsnio 4 dalies, 25 straipsnio 21 punkto, 26 straipsnio 13 punkto, 33 straipsnio 3 ir 22 punkto, 87 straipsnio 9 dalies, 99 straipsnio ir 164 straipsnio 5 dalies apibendrintus paaiškinimus (komentarus), kurie suderinti su Lietuvos Respublikos muitinės departamentu. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2023 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja MAĮ 12 straipsnio 1 dalies redakcija, kuria atsisakyta privalomo apibendrintų paaiškinimų (komentarų) derinimo su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau — FM), apibendrintų paaiškinimų (komentarų) nuostatos su FM nebuvo derintos. Atsižvelgdama į tai, kad komentarų tikslas yra suvienodinti MAĮ taikymo praktiką bei padėti mokesčių mokėtojams geriau suprasti ir tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas, VMI prie FM prašo vadovautis šiais komentarais. Informaciją rasite VMI prie FM 2023-09-15 rašte Nr. R-3541.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas