Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių pakeitimo

 

Informuojame apie priimtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. VA-54 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklių pakeitimais nustatyta, kad:

Mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) mokesčių deklaraciją, jam pageidaujant, gali užpildyti mokesčių administratoriaus atstovas pagal mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) telefonu pateiktą informaciją, kai šis mokesčių mokėtojas yra autentifikuotas Konsultacijų taisyklėse[1] nustatyta tvarka ir kai tokia paslauga teikiama. Informacija apie deklaracijas, kurios gali būti užpildytos, teikiant šią paslaugą, skelbiama VMI[2] interneto svetainėje. Tokiu būdu užpildyta ir pateikta mokesčio deklaracija laikoma pateikta elektroniniu būdu.

Telefoninis pokalbis, mokesčių administratoriaus atstovui pildant mokesčių deklaraciją pagal mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) telefonu pateiktą informaciją, įrašomas ir teisė perklausyti tokio pokalbio įrašą ir (ar) gauti telefoninio pokalbio įrašo kopiją įgyvendinama Konsultacijų taisyklėse nustatyta tvarka.

Deklaracija laikoma pateikta elektroniniu būdu ir tuo atveju, kai mokesčių administratoriaus atstovas EDS[3] užpildo mokesčių deklaraciją pagal mokesčių mokėtojo (fizinio asmens), atvykusio į VMI, pateiktą informaciją, kai yra nustatyta šio mokesčių mokėtojo tapatybė (kreipiantis mokesčių mokėtojo atstovui, įsitikinta teise jį atstovauti) ir kai tokia paslauga teikiama. Informacija apie deklaracijas, kurios gali būti užpildytos, teikiant šią paslaugą, skelbiama VMI interneto svetainėje.

Taisyklės papildytos ir kitomis nuostatomis, susijusiomis su duomenų sauga.

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2024 m. liepos 9 d. rašte Nr. R-2501.

 

Aktualios nuorodos:

- Informacija apie mokesčių deklaracijų, kurios mokesčių mokėtojams (fiziniams asmenims) gali būti pildomos telefonu, ir apie mokesčių deklaracijų, kurios mokesčių mokėtojams (fiziniams asmenims) gali būti pildomos, atvykus į VMI, sąrašus ir nuorodos į šiuos sąrašus skelbiama: https://www.vmi.lt/evmi/aptarnavimo-skyriai, žr. skiltį „Konsultacijos mokesčių klausimais ir paslaugos gyventojams“. 

- Mokesčių deklaracijų, kurios mokesčių mokėtojams (fiziniams asmenims) gali būti pildomos telefonu, sąrašas: Deklaracijų, kurios gali būti pildomos telefonu, sąrašas.

- Mokesčių deklaracijų, kurios mokesčių mokėtojams (fiziniams asmenims) gali būti pildomos, atvykus į VMI, sąrašas: Formų sąrašas - EDS, papildomai reikia pasirinkti asmens tipą „Fizinis asmuo“ ir paspausti mygtuką „Filtruoti“.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 

 


[1] Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau — Konsultacijų taisyklės).

[2] Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI).

[3] Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje (toliau — EDS).