Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl pelno mokesčio deklaracijos formų ir taisyklių pakeitimo

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-35 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos užpildymo taisyklės.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2022 m. balandžio 14 d. rašte Nr. (18.10-31-1 Mr) R-1696.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas