Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl priimto GPM įstatymo Nr. LX- 1007 2, 8, 16, 17, 21 ir 37 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 121 straipsniu įstatymo Nr. XIV-2803

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2024 m. birželio 25 d. priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 16, 17, 21 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121 straipsniu įstatymą Nr. XIV-2803[1]. Pagrindiniai pakeitimai — iš investicinės sąskaitos gaunamų pajamų apmokestinimo režimo įteisinimas ir termino, iki kada gyventojai galės savo apmokestinamąsias pajamas mažinti sumokėtomis gyvybės draudimo įmokomis bei pensijų įmokomis į pensijų fondus, nustatymas.

Daugiau informacijos galite rasti VMI prie FM 2024 m. liepos 9 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2482.

 

PRIDEDAMA. Informacinis pranešimas, 3 lapai.

 

 

Parengė

Teisės departamentas