Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2004-05-13 įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

Informuojame, kad 2024-07-01 buvo priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-53 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“. Pagrindiniai įsakymu priimti pakeitimai:

  1. Mokesčių administratoriaus nurodymo formoje FR0706 (toliau — Forma) atnaujinta nurodymo apskundimo tvarka (pakeitimai susiję su administracinių teismų reorganizavimu nuo 2024-01-01).
  2. Formoje taip pat suteikiama informacija mokesčių mokėtojams apie teismų praktiką, pagal kurią mokesčių administratoriaus nurodymas paprastai negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Tokiu būdu siekiama sumažinti potencialių ginčų tikimybę.
  3. Formos užpildymo taisyklės papildytos nuostatomis, kurių tikslas įtvirtinti, kad mokesčių administratorius apie objektyvias priežastis, dėl kurių mokesčių mokėtojas negali įvykdyti nurodymo nustatytu terminu ir apie nurodytų trūkumų pašalinimo priemones yra informuojamas tik raštu arba elektroniniu paštu.

      

 

Informaciją rasite VMI prie FM 2024-07-01 rašte Nr. R-2385.

 

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas