Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VA-72 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informuojame, kad VMI prie FM[1] įsakymu[2] pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisykles (toliau — Taisyklės).

 

Pagrindiniai pakeitimai:

  • Taisyklių III skyrius papildytas nauju punktu ką turi daryti EDS[3] naudotojas prisijungęs prie EDS. Pagal poreikį patikslinti kiti III skyriaus punktai;
  • Taisyklės papildytos naujais skyriais „Dokumentų užpildymo ir pateikimo elektroniniu būdu tvarka“ bei „Pateiktų dokumentų tikrinimas ir priėmimas“. Nurodyti skyriai perkelti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“;
  •  Taisyklių VI skyrius patikslintas pagal duomenų saugos pareigūno korekcijas.

 

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2022-12-07 rašte Nr. (17.35-40 Mr) R-4973.

Informaciją parengė
Mokestinių prievolių departamentas

 

[1]Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[2] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. VA-88 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VA-72 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

[3] Elektroninio deklaravimo sistema