Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-97 „Dėl VMI prie FM viršininko 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-370 „Dėl VMI gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Informuojame, jog VMI prie FM[1], vadovaudamasi Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 33 punktu, modernizavus Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinę sistemą (toliau — GYPAS), priėmė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. VA-97 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-370 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

GYPAS nuostatuose atlikti šie esminiai pakeitimai/papildymai:

  1. iš Valstybės įmonės „Regitra“ gaunamų, GYPAS nuostatuose nurodytų tvarkomų duomenų grupė papildyta transporto priemonės savininko deklaravimo kodo duomenų grupe. Pagal 2021-05-06 sudarytą duomenų teikimo sutartį Nr. (1.43-04-2 E) 270-23, VĮ „Regitra“  teikia transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje tvarkomus duomenis;
  2. iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatomų gauti globojamų asmenų išmokų duomenų grupe. Inicijuojamas duomenų teikimo sutarties su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pakeitimas dėl globojamų asmenų išmokų duomenų gavimo;
  3. GYPAS nuostatuose nurodytų tvarkomų duomenų grupė papildyta iš Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) gaunamų gyventojo vykdomos veiklos apskaitos duomenų grupe. Sukūrus i.MAS posistemį i.APS, GYPAS gaunami gyventojo vykdomos veiklos apskaitos duomenys.
  4. GYPAS nuostatuose nurodytų tvarkomų duomenų grupė papildyta preliminarios pajamų mokesčio deklaracijos (forma GPM311) duomenų grupe. Nuo 2020 metų iš elektroninio deklaravimo sistemos gaunami GPM311 gyventojo užpildyti duomenys.
  5. GYPAS nuostatuose nurodytų tvarkomų duomenų grupė papildyta tarpininkų teikiamų individualios veiklos apskaitos duomenų grupe.  Nuo 2020 metų keleivių vežimo organizatoriai (pavėžėjimo platformos) mokesčių administratoriui teikia duomenis apie jų paslaugomis besinaudojančius vežėjus ir jų už keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais gaunamas pajamas.

 

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2023-01-16 rašte Nr. (2.26-40-2 E) RP-1.

Informaciją parengė
Mokestinių prievolių departamentas

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.