Registracijos numeris (32-42-31-1) RM-14021

Ši informacija skelbiama:
2015 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) Vidaus pajamų tarnybos pareigūnai nepildo ir netvirtina Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus parengtos Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formos ir Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) formos (toliau – DAS-2 forma) dalies „Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinimas", skirtos pajamų iš Lietuvos gavusio asmens rezidavimo vietai patvirtinti.

JAV Vidaus pajamų tarnybos pareigūnai savo rezidentams, kurie nori prisitaikyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytas mokesčio lengvatas, išduoda JAV rezidento rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą – formą 6166 (toliau – pažyma; pažymos kopija pridedama). Šią pažymą išduoda JAV vidaus pajamų tarnybos Filadelfijos klientų aptarnavimo centras. Pažyma spausdinama JAV Vidaus pajamų tarnybos blanke, turinčiame vandens ženklą su JAV Vidaus pajamų tarnybos logotipo atvaizdu. Pažymoje nurodomi tokie duomenys: išdavimo data; mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė; mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN); metai, kuriais mokesčių mokėtojas pripažįstamas JAV rezidentu. Pažymos tekste patvirtinama, kad pažymoje nurodytas mokesčių mokėtojas yra JAV rezidentas Jungtinių Valstijų mokesčių tikslais. Pažymą pasirašo Filadelfijos apskaitos valdymo centro direktorius.

Atkreiptinas dėmesys, kad ši pažyma nėra tvirtinama jokiu antspaudu.

Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklėse (kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159) nurodyta, kad užsienio valstybių mokesčių administratorių savo rezidentams išduodama rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma turi būti patvirtinta atsakingo pareigūno parašu ir tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus antspaudu.                                                                                            

Kadangi JAV Vidaus pajamų tarybos pareigūnai Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui atsiuntė JAV rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos pavyzdį ir ši pažyma spausdiname specialiame blanke, VMI prie FM informuoja, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriai, tikrindami JAV rezidentų rezidavimo vietą patvirtinančias pažymas, neturėtų reikalauti, kad šios pažymos būtų patvirtintos JAV Vidaus pajamų tarnybos antspaudu.                                            

   

JAV rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos – formos 6166  kopija

                       

                                                                                          

Viršininko pavaduotoja

   

Vilma Vildžiūnaitė