Prašome atkreipti dėmesį

Jungtinė Karalystė reiškia tiek D. Britaniją, tiek Š. Airiją kartu

D. Britanija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be Š. Airijos

Š. Airija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be D. Britanijos

Registracijos numeris KM2817

Ši informacija skelbiama:
Apie akcizus Lietuvos asmenims

Taip, jei prekės siunčiamos 2020 m. gruodžio 31 d. iki 18 val. 30 min., tai jų gabenimui dar taikomos įprastos taisyklės (tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad prekėms pasiekus išorinę ES sieną, gali reikėti papildomų įrodymų. Plačiau konsultuotis reikėtų su Lietuvos muitinės atstovais, informacijos galite rasti ir čia).

Registracijos numeris KM2819

Ši informacija skelbiama:
Apie akcizus Lietuvos asmenims

Patvirtinti pranešimo apie prekių gavimą (e-RoR) AIS-EMCS sistemoje nebus galimybės. Todėl reikia kreiptis į VMI el. paštu [email protected] ir pateikti visą su prekių gavimu susijusią informaciją (prekių gavimo data, gavimo išvada (ar buvo nustatyta prekių trūkumų/perteklių) bei gautų gabenimo dokumentų kopijas.

Registracijos numeris KM2823

Ši informacija skelbiama:
Apie akcizus Lietuvos asmenims

Kadangi nuo 2021 m. sausio 1 d. D. Britanija nėra ES valstybė narė, tai siunčiant prekes į ją yra taikomi tokie patys formalumai kaip siunčiant prekes į bet kurias kitas trečiąsias valstybes.

Registracijos numeris KM2822

Ši informacija skelbiama:
Apie akcizus Lietuvos asmenims

Pagal Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 8 str. nuostatas Š. Airijoje yra taikomos ES teisės aktų nuostatos, kiek jos yra susijusios su prekėmis ir PVM bei akcizais. Vadinasi, prekės į Š. Airiją yra siunčiamos laikantis tokių formalumų, kokie būtų taikomi siunčiant prekes į bet kurią kitą ES valstybę narę.