DUK apie mokesčių sumokėjimą, jų išieškojimą

1. Kur rasti informaciją apie mano turimas mokesčių skolas?

Paaiškinimus, kur galite rasti informaciją apie mokestines prievoles ir turimas skolas, rasite čia.


2. Kaip sumokėti mokesčius, įmokas ar rinkliavas?

Turimų mokesčių prievoles galite sumokėti per Mano VMI sistemą.

Instrukciją su vaizdine medžiaga, kaip atlikti mokėjimą, rasite čia.

Mokesčius, taip pat įmokas ar rinkliavas galite sumokėti naudodamiesi Mano VMI sistemos paslauga „Mokėjimo pavedimo suformavimas“:

Mano VMI, naudojantis paslauga „Mokėjimo pavedimo suformavimas“, galite sukurti (parengti) mokėjimo pavedimą, pasirinkę turimą mokesčio prievolę iš apskaitos duomenų arba nurodę savo turimus duomenis. Minėtą paslaugą rasite viršutinėje horizontalaus meniu juostoje pasirinkę Paslaugos -> Mokesčių suderinimas ir grąžinimas -> Mokėjimo pavedimo suformavimas.

Mokesčius, įmokas, rinkliavas galite sumokėti tiesiogiai per elektroninę bankininkystę:

Informaciją, kaip suformuoti mokėjimo pavedimą elektroninėje bankininkystėje, rasite čia.

Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas bei kitus mokėjimų duomenis, taip pat įmokų kodus galite rasti VMI interneto svetainėje, adresu https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai.

Įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;

per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt;

SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

UAB „Elotus";

UAB „Foxpay" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

UAB „Perlas Finance“: „Perlo“ terminaluose, „Lietuvos spauda“ kioskuose, „Narvesen“ ženklu pažymėtose parduotuvėse, taip pat per mobiliąją programėlę „Perlas Go“, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google Play;

per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/


3. Kaip sumokėti mokestį, įmoką ar rinkliavą už kitą asmenį?

Jei mokesčiai, įmokos ir / ar rinkliavos yra mokamos už kitą mokesčių mokėtoją, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

Mokant baudas už administracinius nusižengimus mokėjimo nurodyme būtina nurodyti nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK), o jam nesant — baudos paskyrimo dokumento numerį, nurodomą mokėjimo nurodymo laukelyje „Unikalus mokėjimo kodas“.


4. Kuriais atvejais pranešimai apie nesumokėtus mokesčius siunčiami paštu (per pašto paslaugų teikėjus), o kuriais tik per Mano VMI?

Pranešimai apie nesumokėtus mokesčius, įskaitant ir baudas, mokesčių mokėtojams, tiek įmonėms, tiek gyventojams, siunčiami tik per Mano VMI. Informacija apie Mano VMI atsiųstą pranešimą dėl nesumokėtų mokesčių papildomai siunčiama ir mokesčių mokėtojo Mano VMI sistemoje nurodytu elektroninio pašto adresu (kai mokesčių mokėtojas yra Mano VMI sistemos naudotojas).

Jeigu gyventojas nėra Mano VMI sistemos naudotojas, t. y. niekada nebuvo prisijungęs prie Mano VMI, tokiu atveju, pranešimai apie nesumokėtus mokesčius papildomai siunčiami ir paštu (per pašto paslaugų teikėjus) mokesčių mokėtojo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu arba adresu korespondencijai gauti (jeigu toks nurodytas Mano VMI sistemoje).


5. Kokios bus pasekmės, jeigu laiku nesumokėsiu mokesčio skolos?

Laiku nesumokėjus mokesčio skolos, gali būti pradėtos taikyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatytos priverstinio išieškojimo priemonės: priimtas nurodymas nurašyti mokestinę nepriemoką iš sąskaitų. Nepavykus išieškoti iš sąskaitų, išieškojimas gali būti perduodamas antstoliui.

Apie priimtą sprendimą informacija siunčiama per Mano VMI sistemą, o apie tokį atsiųstą dokumentą mokesčių mokėtojas papildomai informuojamas elektroniniu paštu, kuris nurodytas Mano VMI sistemoje.


6. Kodėl užblokuotos visos sąskaitos? Ar nebus nurašyta daugiau nei aš skolingas?

Esant mokestinei nepriemokai, priimamas nurodymas nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) ir per Piniginių lėšų apribojimo sistemą (PLAIS) perduodamas vykdyti bankams. Lėšos rezervuojamos visose sąskaitose, tačiau nurašoma tik nepriemoką atitinkanti suma. Nurašius išieškomą sumą, apribojimai sąskaitoms nedelsiant atšaukiami.


7. Kodėl neišieškoma suma (NS) pritaikyta ne tai sąskaitai?

Jeigu Nurodymas nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) (toliau – Nurašymo nurodymas) susijęs su keliomis skolininko sąskaitomis ir Nurašymo nurodymo pateikimo metu nėra kitų šiam skolininkui taikomų galiojančių apribojimo ar nurašymo nurodymų, tačiau šiam skolininkui neišieškomos sumos buvo nustatytos anksčiau, neišieškoma suma, atitinkanti Nurašymo nurodymo pateikimo metu galiojantį minimalių vartojimo poreikių dydį nustatoma skolininko sąskaitai, kuriai anksčiau galiojusi neišieškoma suma buvo nustatyta vėliausiai. Jeigu Nurašymo nurodymas susijęs su keliomis skolininko sąskaitomis ir Nurašymo nurodymo pateikimo metu nėra kitų šiam skolininkui taikomų galiojančių apribojimo ar nurašymo nurodymų ir šiam skolininkui neišieškomos sumos anksčiau nebuvo nustatytos, neišieškoma suma, atitinkanti Nurašymo nurodymo pateikimo metu galiojantį minimalių vartojimo poreikių dydį, nustatoma su Nurašymo nurodymu susijusiai vėliausiai atidarytai skolininko sąskaitai. Jeigu Nurašymo nurodymo pateikimo metu yra kitų šiam skolininkui taikomų galiojančių apribojimo ar Nurašymo nurodymų, anksčiau nustatytos neišieškomos sumos nekeičiamos. Jeigu turima duomenų, kad į skolininko sąskaitą, su kuria susijęs Nurašymo nurodymas, pervedamos lėšos, iš kurių išieškoti draudžia teisės aktai, šiai sąskaitai nustatoma gaunamų lėšų dydžiui lygi, bet ne mažesnė nei Nurašymo nurodymo pateikimo metu galiojantis minimalių vartojimo poreikių dydis, neišieškoma suma. Norint pakeisti neišieškomos sumos sąskaitą, mokėtojas gali pateikti laisvos formos prašymą. Prašymą pateikti galite prisijungę prie Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkus Paslaugos −> Paklausimai −> Paklausimo pateikimas, arba kreiptis Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba + 370 5 260 5060.


8. Ar galiu kreiptis dėl mokesčių skolos mokėjimo dalimis, jeigu jau pradėti išieškojimo veiksmai?

Taip, galite kreiptis.

Tačiau svarbu žinoti:

- jeigu priėmus nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš sąskaitos (sąskaitų) skola jau buvo nurašyta iš sąskaitos, dėl šios nepriemokos sudaryti MPS jau negalėsite.

- jeigu išieškojimas jau perduotas antstoliui ir skola dar neišieškota, tai iki mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo turėsite antstoliui sumokėti visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas bei teikdami prašymą dėl MPS mokesčių administratoriui turėsite pateikti antstolio išduotą pažymą apie išlaidų padengimą.


9. Noriu parduoti turtą, bet jis areštuotas Valstybinės mokesčių inspekcijos, ką daryti?

Valstybinė mokesčių inspekcija turto areštą panaikina arba duoda sutikimą turto arešto panaikinimui tik išnykus turto arešto taikymo pagrindams, t. y. tik padengus mokestinę nepriemoką, todėl pirmiausia turite sumokėti mokestinę nepriemoką.


10. Ar gali būti naikinamas Turto areštas, kai Turto arešto aktu užtikrintų prievolių sumokėjimas yra išdėstomas pasirašant Mokestinės paskolos sutartį?

Sudarius Mokestinės paskolos sutartį mokestinė nepriemoka išlieka (MAĮ 2 str. 19 d.), jeigu sudaryta mokestinės paskolos sutartis nėra užtikrinta įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija anksčiau pritaikytas Turto arešto aktas nenaikinamas ir lieka galioti, kaip mokestinės nepriemokos įvykdymo užtikrinimo būdas.


11. Kaip ir kokius dokumentus turi pateikti įmonė, norinti dalimis išdėstyti mokesčių (pridėtinės vertės, pelno ar kt.) mokėjimą ar atidėti mokėjimo terminą? Koks sprendimo priėmimo terminas?

Kaip ir kokius dokumentus turi pateikti įmonė, norinti dalimis išdėstyti mokesčių mokėjimą ar atidėti mokėjimo terminą, rasite čia (registracijos Nr. KM1453).


12. Kaip ir kokius dokumentus turi pateikti gyventojas, norėdamas dalimis išdėstyti mokesčių (gyventojų pajamų ar kt.) mokėjimą ar atidėti mokėjimo terminą? Koks sprendimo priėmimo terminas?

Kaip ir kokius dokumentus turi pateikti gyventojas, norėdamas dalimis išdėstyti mokesčių mokėjimą ar atidėti mokėjimo terminą rasite čia (registracijos Nr. KM3150).


13. Ar galima grąžinti mokestinę paskolą anksčiau mokestinės paskolos sutartyje nurodyto termino?

Informaciją, ar galima grąžinti mokestinę paskolą anksčiau mokestinės paskolos sutartyje nurodyto termino, rasite čia (registracijos Nr. KM3185).