Kaip sužinoti, ar turiu mokesčių prievolių, skolų?

Aktualią informaciją apie savo turimas mokesčių prievoles, skolas, delspinigius, palūkanas, susidariusias permokas bei sumokėtas ir VMI neadministruojamų, nedeklaruojamų mokesčių įmokas galite sužinoti prisijungę prie Mano VMI sistemos.

Prisijungti prie Mano  VMI sistemos galite tokiais būdais:

  •  per išorines sistemas (per e. banką, per e. valdžios vartus);

  •  su VMI suteiktomis priemonėmis (prisijungimo vardu ir slaptažodžiu);

  •  su elektroniniu parašu.

Mano  VMI sistemos pradžios lango skiltyje Mokesčiai ir baudos rasite aktualią informaciją apie savo deklaruotas mokesčių prievoles (pvz., gyventojų pajamų, žemės, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto), kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs arba prievoles, kurių mokėjimo terminas suėjęs (skolas), delspinigius ir administracinių baudų prievoles. Detalią prievolių informaciją galima peržiūrėti paspaudus vieną iš prievolių nuorodų. Pateikiama detali prievolių mokėjimo informacija pagal atskirus įmokos kodus. Taip pat galite rasti informaciją apie priskaičiuotus delspinigius, t. y., prievolės sumą, nuo kurios skaičiuojami delspinigiai, datą, nuo kurios ir iki kurios apskaičiuoti delspinigiai, delspinigių skaičiavimo dienų skaičių, delspinigių dydį (%), apskaičiuotų delspinigių sumą, jų likutį ir kt. Delspinigių prievolės apskaičiuojamos / perskaičiuojamos ir į Mano VMI sistemą perkeliamos mėnesiui pasibaigus, kito mėnesio 1−3 dienomis.

Paspaudę nuorodą VMI neadministruojami mokesčiai rasite informaciją apie Jūsų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtus VMI nedeklaruojamus mokesčius, neadministruojamas įmokas bei rinkliavas (pvz., žyminį mokestį, valstybės rinkliavas už savivaldybės ar kitų valstybės institucijų teikiamas paslaugas, kitas įplaukas į biudžetą).

Skiltyje Permokos ir grąžinimai galite peržiūrėti savo turimas mokesčių permokas (permokėtas arba klaidingai sumokėtas sumas). Detalią permokos informaciją galima pamatyti paspaudus atitinkamą nuorodą. Detali informacija rodoma pagal įmokos kodus.

Svarbu. Jeigu sumokėjote prievolę, o mokestinės nepriemokos mokėjimo terminas dar nėra suėjęs, tai prievolė apskaitos kortelėje bus matoma iki tol, kol nesueis jos mokėjimo terminas.