Registracijos numeris KM0384

Ši informacija skelbiama:
Auksui ir prekėms, tiekiamoms paramos gavėjams (48 str., 50 str.)

Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui tiekiamas auksas yra apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą. Taigi taikant 0 proc. PVM tarifą yra apmokestinamas ES valstybių narių centriniams bankams (pvz., Lietuvos Bankui, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank ir kt.) ir Europos centriniam bankui (kurio būstinė yra Frankfurte, Vokietijoje) tiekiamas auksas.

Tiekėjas (PVM mokėtojas) turi turėti įrodymų (atitinkamas sąskaitas, sutartis ir pan.), kad įvyko aukso tiekimo minėtiems bankams sandoris, siekiant pagrįsti 0 proc. PVM tarifo taikymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0385

Ši informacija skelbiama:
Auksui ir prekėms, tiekiamoms paramos gavėjams (48 str., 50 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems Lietuvos Respublikoje įregistruotiems paramos gavėjams, jeigu šios prekės minėtų paramos gavėjų kaip parama išgabenamos už ES teritorijos ribų veikiantiems juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą galintiems būti paramos gavėjais.

Šios nuostatos įgyvendinamos grąžinant Lietuvos Respublikoje įregistruotiems paramos gavėjams PVM sumą, kurią jie sumokėjo už įsigytas ir išgabentas iš ES teritorijos prekes. PVM grąžinimo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-06-14 įsakymu Nr. 169.

Pavyzdys

 

Viešoji įstaiga A (Lietuvos Respublikos paramos gavėjas) iš Lietuvos įmonės B įsigijo prekių už 10 000 Eur ir vėliau šias prekes kaip paramą išgabeno Rusijoje įsikūrusiai lietuvių bendruomenei. Lietuvos įmonė B už patiektas prekes išrašė PVM sąskaitą faktūrą viešajai įstaigai A, nurodydama prekių vertę 10 000 Eur ir priskaičiavo 2 100 Eur PVM. Viešoji įstaiga A, norėdama susigrąžinti sumokėtą PVM, turi kreiptis į tos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kurios teritorijoje ji yra registruota mokesčių mokėtoja, pateikdama prašymą grąžinti PVM (forma FR0428). Viešoji įstaiga A taip pat turi pateikti jai įmonės B išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

 

Teises aktai